argo
Ulisse
trilli
tassie
Minnie e Fenway
leon
piso
hope
amba
thea
luke
mya
tosca
athena
The king
Saker falcon
  • Instagram Icona sociale
  • Facebook Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
athena

portarit of a an owl (Athena noctua) eggtempera on panel 30 cm x 30 cm